hóa học 11
Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic
Level 1 - Bài số 1
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C4H6O2. X  muối Y  etilen↑ Công thức cấu tạo của X là: Anđehit có thể tham gia phản ứng tráng gương và phản ứng với H2 (Ni, t°). Qua hai phản ứng này chứng tỏ anđehit. Cho các chất sau: (X) HO-CH2-CH2-OH (Y) CH3-CH2-CH2-OH (Z) CH3-CH2-O-CH3 (T) HO-CH2-CH(OH)-CH2OH Số lượng chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng là: Tỉ khối hơi của anđehit X đối với không khí bằng 2. Tên của X là: Chất không tham gia phản ứng tráng bạc là: Trong các chất dưới đây, chất nào không phải là anđehit? Cho 2,46 gam hỗn hợp gồm HCOOH, CH3COOH, C6H5OH tác dụng vừa đủ với 40 (ml) dung dịch NaOH 1M. Tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng là: Cho hỗn hợp hai ancol đơn chức tác dụng với CuO thì thu được hai anđehit tương ứng và thấy tạo thành 9,6 (g) Cu. Cho hai anđehit thu được tham gia hết vào phản ứng tráng bạc thì có 54 (g) Ag tách ra. Công thức cấu tạo của hai ancol đã dùng là: Cho 7 gam chất A có CTPT C4H6O tác dụng với H2 dư (có xúc tác) tạo thành 5,92 gam rượu isobutylic. Tên của A và hiệu suất phản ứng là: Chất 3-metylbutanal (hay anđehit isovaleric), phù hợp với công thức cấu tạo nào:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.976
Thành viên mới nhất tangocbich99