hóa học 11
Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? Đun nóng 132,8 (g) hỗn hợp rượu đơn chức với H2SO4 đặc ở 140°C thu được 111,2 (g) hỗn hợp 6 ete có số mol bằng nhau. Số mol mỗi ete là: Trong các chất dưới đây, chất nào là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon? Một chai rượu etylic ghi 250 có nghĩa là: Rượu nào dưới đây khó bị oxi hóa nhất? Khi đun nóng hỗn hợp 2 trong số 4 rượu có công thức phân tử CH4O, C2H6O, C3H8O với H2SO4 đặc, nhiệt độ thích hợp chỉ thu được một olefin duy nhất thì 2 rượu đó là: Khi chuyển toàn bộ lượng halogen có trong 1,53 (g) một anlyl halogenua CH2=CH-CH2-X thành kết tủa bạc halogenua AgX, người ta thu được 2,87 (g) kết tủa. Xác định tên của halogen X đó? Có mấy đồng phân C3H8O bị oxi hóa thành anđehit? Số đồng phân rượu bậc hai ứng với CTCT C5H12O là: X chứa ba nguyên tố C, H, O tác dụng đủ với hiđro theo tỉ lệ mol 1 : 1 có Ni xúc tác được chất hữu cơ Y. Đun nóng Y với H2SO4 đặc ở 180°C được chất hữu cơ Z. Trùng hợp Z được poliisobutilen. CTPT của X là: Chất nào không tác dụng với natri? Trong các chất dưới đây, chất nào không biến đổi thành ancol metylic qua một phản ứng hóa học? Cho sơ đồ biến hóa: But-1-en C Tên của (C) là: Phenol có thể phản ứng với chất nào sau đây? Rượu etylic có thể tạo thành trực tiếp từ: Chọn phản ứng sai: Cho 10,6 (g) hỗn hợp hai rượu no đơn chức đồng đẳng kế tiếp tác dụng với Na dư tạo thành 2,24 lít H2 (đktc). Công thức phân tử của rượu có phân tử lượng lớn hơn là: Số đồng phân ancol tối đa ứng với CTPT C3H8Ox là: Một rượu no có công thức thực nghiệm là (C2H5O)n. Công thức phân tử của rượu có thể là: Khi đốt cháy một rượu đa chức thu được nước và khí CO2 theo tỉ lệ khối lượng  = 27 : 44. Công thức phân tử của rượu là:

Thành viên đã làm bài (4)
baitap19811 huynhle2012 thuytrang289 itvdn95

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.188
Thành viên mới nhất nha-thanh-hoa