hóa học 11
Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong số các anken dưới đây, chất nào khi tác dụng với nước (xúc tác axit) tạo ra ancol duy nhất: Đốt cháy hoàn toàn m gam rượu no đơn chức mạch hở thu được 13,2 (g) CO2 và 8,1 (g) H2O. Công thức của rượu no đơn chức là: Đốt cháy một rượu X, được . Kết luận nào sau đây là đúng nhất? Câu nào sau đây là đúng nhất? Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 80%. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào nước vôi trong dư, thu được 20 (g) kết tủa. Giá trị của m là: Chất nào dễ tan trong nước nhất? Cho 15,6 (g) hỗn hợp hai ancol no đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy tác dụng hết với 9,2 (g) Na, thu được 24,5 (g) chất rắn. Hai ancol đó là: Câu nào đúng nhất khi nói về các đồng phân có CTCT C4H10O? Có các tên gọi: o-Crezol, ancol benzylic, 2-Metylphenol, Phenylmetanol, o-Metylphenol.  Đó là các tên gọi của bao nhiêu chất? Khi đun nóng butan-2-ol với H2SO4 đặc ở 170C thì nhận được sản phẩm chính là:

Thành viên đã làm bài (4)
itvdn95 baitap19811 huynhle2012 thuytrang289

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.654
Thành viên mới nhất nguyen-phan-tuong-vy