hóa học 11
Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Amcol no đơn chức có 10H trong phân tử có số đồng phân là: Khi đun nóng một rượu đơn no A với H2SO4 đặc ở điều kiện nhiệt độ thích hợp thu được sản phẩm B có tỉ khối hơi so với A là 0,7. Vậy công thức của A là: ** Cho 10,6 gam hỗn hợp hai rượu đơn chức no kế tiếp nhau tác dụng hết với Na tạo thành 2,24 lít H2 (đktc). Khối lượng rượu có phân tử lớn hơn là: Có bao nhiêu chất đồng phân có cùng công thức phân tử C3H8O? Ba rượu X, Y, Z đều bền và có khối lượng phân tử khác nhau. Đốt cháy mỗi chất đều sinh ra CO2 và H2O theo tỉ lệ mol  = 3 : 4. Vậy công thức ba rượu có thể là: Chất HOCH2-OH có tác dụng với dung dịch NaOH không? Nếu có thì tạo ra sản phẩm hữu cơ nào: Cho 9,90 (g) hỗn hợp hai chất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của ancol etylic tác dụng với natri (lấy dư), thu được 2,24 lít hiđro (đktc). Công thức của hai ancol đó là gì? Đun nóng V (ml) rượu etylic 95° với H2SO4 đặc ở 180°C được 3,36 lít khí etilen (đktc). Biết hiệu suất phản ứng đạt 60% và khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/cm3. Trị số của V (ml) là: Số chất đồng phân có chứa nhân benzen phản ứng với Na, có CTPT C7H8O là: Đun hỗn hợp 3 ancol CH3OH, C2H5OH và C3H7OH với H2SO4 đặc ở 140°C. Hỏi có thể thu được nhiều nhất là bao nhiêu ete?

Thành viên đã làm bài (4)
thuytrang289 itvdn95 baitap19811 huynhle2012

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 85.935
Thành viên mới nhất an-ngo