Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Khi đun nóng một rượu đơn no A với H2SO4 đặc ở điều kiện nhiệt độ thích hợp thu được sản phẩm B có tỉ khối hơi so với A là 0,7. Vậy công thức của A là: Thứ tự tăng dần mức độ linh độ của nguyên tử H trong nhóm -OH của các hợp chất sau phenol, etanol, nước là : Cho sơ đồ:             C3H6  X  Y  glixerol Các chất X, Y tương ứng là : Anken thích hợp để điều chế 3-etyl pentan 3-ol bằng phản ứng hiđrat hóa là: Trong các chất dưới đây, chất nào không phải là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon? Cho các chất sau đây : (1) phenol ; (2) ancol benzylic ; (3) glixerol ; (4) natri phenolat. Những chất nào tác dụng được với dung dịch NaOH ? Ancol no đơn chức tác dụng được với CuO tạo anđehit là : So với etanol, nguyên tử H trong nhóm –OH của phenol linh động hơn vì Một ancol no đơn chức có % về khối lượng của oxi là 50%. Công thức của ancol là : Hợp chất X có CTĐGN là CH3O. CTPT nào sau đây ứng với X ?

Thành viên đã làm bài (4)
thuytrang289 huynhle2012 baitap19811 itvdn95
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.217
Thành viên mới nhất net
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn