hóa học 11
Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Rượu nào sau đây bị oxi hóa thành xeton? Đun nóng từ từ hỗn hợp etanol và propan-2-ol với xúc tác H2SO4 đậm đặc có thể thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm hữu cơ trong phân tử chứa ba nguyên tố C, H, O? Có bao nhiêu hợp chất thơm (hợp chất có vòng benzen) có cùng công thức phân tử là C7H8O? Có bao nhiêu ancol bậc I có cùng công thức phân tử C5H12O: Đốt cháy hoàn toàn một lượng dẫn xuất monoclo của hiđrocacbon, người ta thu được 2,1 (g) H2O và 2,24 lít CO2 (đktc). Xác định công thức phân tử của dẫn xuất đó? Phương pháp chủ yếu điều chế phenol trong công nghiệp hiện nay là đi từ benzen theo sơ đồ sau đây: C6H6  X  C6H5OH. X là chất nào thì quá trình sản xuất hiệu quả nhất? Khi đun nóng rượu X với H2SO4 đậm đặc ở 1400C thu được ete Y. Tỉ khối Y đối với X là 1,4375. Xác định X: Ancol isobutylic có công thức cấu tạo nào? Benzen có phản ứng thế với axit nitric đặc khi có chất xúc tác H2SO4 đặc. Hỏi phenol, trong điều kiện tương tự, có phản ứng thế không? Nếu có thì phản ứng của phenol dễ dàng hơn hay khó khăn hơn benzen: Oxi hóa 4 gam rượu đơn chức A bằng O2 (có mặt xúc tác) thu được 5,6 (g) hỗn hợp B gồm anđehit, rượu dư và nước. Tên của A và hiệu suất phản ứng là:

Thành viên đã làm bài (4)
thuytrang289 huynhle2012 baitap19811 itvdn95

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 85.858
Thành viên mới nhất ngoa-long