hóa học 11
Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Rượu nào khó bị oxi hóa nhất? Đun nóng một rượu A với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được olefin duy nhất. Công thức tổng quát của X là (với n > 0, nguyên): Hiđrat hóa 2-metyl but-2-en thì thu được sản phẩm chính là: Để đốt cháy hoàn toàn 1,50 (g) một ancol no đơn chức mạch hở cần dùng vừa hết 2,52 lít O2 (lấy ở đktc). Công thức của ancol mang đốt là gì? Thuốc thử duy nhất để nhận biết 3 chất lỏng đựng trong 3 lọ mất nhãn: phenol, stiren, rượu benzylic là: Chất C6H5-CH2-Cl có tên là gì? Trong các chất dưới đây, chất nào không phải là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon? Trong số các tên gọi dưới đây, tên gọi nào không phù hợp với chất BrBr? Đun nóng hỗn hợp gồm 6 (g) rượu etylic và 6 (g) axit axetic với H2SO4 đặc xúc tác. Nếu hiệu suất phản ứng đạt 75% thì khối lượng este tạo thành là: Cho hỗn hợp gồm không khí (dư) và hơi của 24 gam metanol đi qua chất xúc tác Cu nung nóng, người ta thu được 40 (ml) fomalin 36% có D = 1,1 g/ml. Hiệu suất của quá trình trên là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.566
Thành viên mới nhất vyvy6699