Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đun chất  với H2SO4 đặc ở 1700C, sản phẩm hữu cơ chủ yếu thu được là chất nào: Cho m gam tinh bột lên men thành rượu etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 550 (g) kết tủa và dung dịch X. Đun kĩ dung dịch X thu thêm được 100 (g) kết tủa. Giá trị của m là: Có bao nhiêu ancol bậc II có cùng công thức phân tử C5H12O? Trong các chất dưới đây, chất nào không biến đổi thành ancol etylic qua một phản ứng hóa học? Khi đun nóng hỗn hợp rượu etylic và rượu iso propylic với H2SO4 đặc ở 140°C có thể thu được số ete tối đa là: Đun sôi từng chất (trong bốn chất dưới đây) với nước. Chất nào có phản ứng thủy phân? Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam rượu đơn chức X thu được 13,2 (g) CO2 và 5,4 (g) H2O. Xác định X. Rượu đơn chức no X mạch hở có = 37. Cho X tác dụng với H2SO4 đặc đun nóng đến 180°C thấy tạo thành một anken có nhánh duy nhất. Tên của X là: Có bao nhiêu chất đồng phân có cùng công thức phân tử C4H10O? Cho 46,4 gam rượu đơn chức tác dụng hết với Na tạo ra 8,96 lít H2 (đktc). Gọi tên X?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.122
Thành viên mới nhất Schmily
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn