hóa học 11
Hiđrocacbon thơm. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về Hiđrocacbon.
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đốt 50 lít khí thiên nhiên chứa 96% CH4; 2% N2; 2% CO2 (về số mol). Thể tích khí CO2 thải vào không khí là: Dưới tác dụng của ánh sáng khuếch tán, toluen sẽ phản ứng brom lỏng tạo sản phẩm hữu cơ là: Đốt cháy một lượng hiđrocacbon A được m gam H2O và 1,95m gam CO2. A thuộc dãy đồng đẳng: Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol một hiđrocacbon X là đồng đẳng của benzen thu được 4,42 (g) hỗn hợp CO2 và H2O. X có công thức phân tử là: Câu nào sai trong các câu sau: Hiđrocacbon M có công thức phân tử C8H10 không làm mất màu dung dịch brom. Khi đun nóng M với dung dịch thuốc tím tạo thành C7H5KO2 (N). Cho N tác dụng với dung dịch axit HCl tạo thành hợp chất C7H6O2. M có tên gọi nào sau đây? Chọn câu đúng trong các câu sau: Đốt chất hữu cơ X cho  :  = 22 : 4,5. Biết chất X không làm mất màu dung dịch brom. X là chất nào sau đây? Có 4 chất: etilen, propin, buta-1,3 đien, benzen. Xét khả năng làm mất màu dung dịch brom của bốn chất trên, điều khẳng định nào sau đây là đúng? Ba chất hữu cơ X, Y và Z đều có thành phần khối lượng 92,30% cacbon và 7,70% hiđro. Tỉ lệ khối lượng mol phân tử của chúng là 1 : 2 : 3. Có thể chuyển hóa X thành Y hoặc Z chỉ bằng một phản ứng. Z không tác dụng với dung dịch brom. Từ Y có thể chuyển hóa thành cao su buna. Công thức phân tử của X, Y, Z lần lượt là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.605
Thành viên mới nhất thuy-linh