Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Hiđrocacbon thơm. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về Hiđrocacbon.
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

A + 4H2 → Ni, p, to   etylxiclohexan. Cấu tạo của A là : Chọn câu đúng trong các câu sau đây: Khi cho chất 1,3,5- trimetyl benzen tác dụng với Br2 theo lệ mol 1 : 1 thì thu được bao nhiêu sản phẩm thế monobrom? Ứng dụng nào benzen không có : Phản ứng nào không điều chế được toluen ? Đốt cháy hoàn toàn 1,3 gam A (CxHy) tạo ra 0,9 gam H2O. Công thức phân tử của A là : Trong các câu sau, câu nào sai ? Đốt cháy hoàn toàn 11,7 gam hiđrocacbon A thu được 8,1 gam H2O. Tìm công thức phân tử của A biết A là hiđrocacbon thơm có phân tử lượng < 117 và có khả năng trùng hợp. Đốt 1,3 (g) hiđrocacbon N ở thể lỏng thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). N phản ứng với H2 (Ni xúc tác) theo tỉ lệ 1 : 4; với brom trong dung dịch theo tỉ lệ 1 : 1. N có công thức phân tử nào sau đây (MN < 115): Số đồng phân của chất có công thức phân tử C7H8O chứa vòng benzen là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.274
Thành viên mới nhất 243772493035150
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn