hóa học 11
Hiđrocacbon thơm. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về Hiđrocacbon.
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,396 (g) CO2 và 1,08 (g) H2O. Nếu trùng hợp 3 phân tử X được đồng đẳng Y của benzen. X và Y có công thức cấu tạo là: Chọn câu đúng trong các câu sau đây: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau: Có 3 lọ mất nhãn chứa các dung dịch riêng biệt sau: Etylbenzen, vinylbenzen, phenylaxetilen. Dùng hoá chất nào sau đây để nhận biết các chất trên: Naphtalen là một hiđrocacbon thơm hai vòng có công thức phân tử: C10H8. Có thể có bao nhiêu đồng phân khác nhau của monoclonaphtalen khi thay thế một nguyên tử hidro bất kỳ bằng nguyên tử clo? Một đồng đẳng của benzen có công thức phân tử C8H10. Số đồng phân của chất này là: Benzen phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm chất nào sau đây? Cho 15,6 (g) C6H6 tác dụng hết với Cl2 (xúc tác bột Fe). Nếu hiệu suất phản ứng đạt 80% thì khối lượng clobenzen thu được là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? Đốt cháy hiđrocacbon X người ta thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ  :  = 22 : 4,5. Biết X không làm mất màu dung dịch brom. X là hiđrocacbon nào trong số các hiđrocacbon sau đây? Cho sơ đồ phản ứng: Tên gọi của B là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 73.631
Thành viên mới nhất minh-trang