hóa học 11
Hiđrocacbon thơm. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về Hiđrocacbon.
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Thuốc thử dùng để phân biệt 2 chất lỏng metyl benzen, vinyl benzen ở nhiệt độ thường có thể là: Một hiđrocacbon A có công thức nguyên (CH)n với n ≤ 8. Một mol A phản ứng vừa đủ với 4 mol H2 hoặc với 1 mol Br2 trong dung dịch brom. Tên của A là: Khi cho chất 1,3,5- trimetyl benzen tác dụng với Br2 theo lệ mol 1 : 1 thì thu được bao nhiêu sản phẩm thế monobrom? Từ metan có thể điều chế được nitrobenzen. Nếu hiệu suất chung của quá trình điều chế là 80%, để thu được 12,3 (g) nitrobenzen cần thể tích metan (đktc) là: Cho clo tác dụng với 78 (g) benzen (bột sắt làm xúc tác), người ta thu được 78 (g) clobenzen. Hiệu suất của phản ứng là: Số đồng phân của chất có công thức phân tử C7H8O chứa vòng benzen là: Hiđrocacbon X có công thức phân tử (C3H4)n và là đồng đẳng của benzen. X có công thức phân tử là: Có 3 lọ mất nhãn chứa các chất là benzen, toluen và stiren ta có thể tiến hành tuần tự theo cách nào sau đây để nhận biết chúng? Khi phân tích thành phần nguyên tố của hiđrocacbon Y cho kết quả %H = 9,44; %C = 90,56. Y chỉ tác dụng với brom theo tỉ lệ mol 1 : 1 đun nóng có bột Fe làm xúc tác. Y có công thức phân tử là: Chọn câu đúng trong các câu sau đây:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.188
Thành viên mới nhất nha-thanh-hoa