Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Hiđrocacbon không no
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hiđrat hóa 5,6 lít C2H2 (đktc) với hiệu suất 80% thì khối lượng sản phẩm tạo thành là:  Khi cho hỗn hợp khí metan và etilen (ở đktc) đi qua dung dịch brom thì lượng brom tham gia là 8 (g). Thể tích khí bị brom hấp thụ là: Các chất nào sau đây đều có thể làm nhạt màu dung dịch brom? Công thức tổng quát của hiđrocacbon có dạng CnH2n+2-2a (với a là số nối π hoặc số vòng). Đối với chất 2-metyl but-đien-1,3. Trị số của n và a là: Ở điều kiện thường axetilen có khả năng tác dụng với dung dịch KMnO4 để chuyển thành: Để phân biệt các khí CH4, H2, C2H4, C2H2, đựng riêng trong mỗi lọ có thể sử dụng những thuốc thử nào sau đây? Đốt cháy số mol như nhau của 2 hiđrocacbon mạch hở X và Y thu được số mol CO2 như nhau, còn tỉ lệ mol  tạo ra từ X bằng 1,5 và từ Y bằng 1. X và Y có công thức phân tử là: Hỗn hợp khí X gồm anken và H2. Cho 300 (ml) X đi qua Ni xúc tác đến phản ứng hoàn toàn, ta thu được hỗn hợp Y có thể tích 200 (ml) và Y làm mất màu nước brom. Thành phần % (đktc) theo số mol của X là: Có 4 lọ mất nhãn lần lượt chứa các chất khí: n-butan, but-2-en, but-1-in và CO2. Để phân biệt các chất khí trên, có thể sử dụng những thuốc thử nào sau đây? Công thức phân tử của một hợp chất hữu cơ dễ bay hơi là C5H8. Hợp chất này có thể thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây? (1) ankan, (2) anken, (3) ankin, (4) ankađien, (5) xicloankan, (6) xicloanken.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.338
Thành viên mới nhất trieuyenlinh
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn