Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Hiđrocacbon không no
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Sản phẩm chính thu được khi cho 2-metyl propen tác dụng với HCl là: Với chất xúc tác HgSO4 trong môi trường axit ở nhiệt độ thích hợp, khi hiđrat hóa propin ta thu được sản phẩm nào dưới đây? Anken nào dưới đây phản ứng với HI đạt tốc độ nhanh nhất? Có ba chất khí CH4, C2H4, C2H2. Nếu chỉ có dung dịch brom và các dụng cụ thí nghiệm cần thiết có thể phân biệt được mấy chất? Brom hóa một ankan thu được một dẫn xuất chứa brom có tỉ khối hơi đối với không khí là 5,207. Ankan này là: Cho 2 (g) hiđrocacbon X tác dụng với dung dịch brom thấy khối lượng brom đã tham gia phản ứng là 16 (g). X có công thức cấu tạo nào trong các công thức sau, biết X có công thức cấu tạo giống axetilen. Cho hỗn hợp 2 anken qua bình đựng nước brom dư thấy khối lượng bình tăng 16 (g). Tổng số mol 2 anken là: Trong phản ứng: C3H6 + KMnO4 + H2O   CH3CH(OH)CH2(OH) + MnO2 + KOH Sau khi cân bằng, hệ số các chất phản ứng và sản phẩm lần lượt là: Cho các chất sau: 1. Rượu etylic; 2. Metan; 3. n-butan; 4. Etin; 5. Iso-butan; 6. Vinylaxetilen. Chỉ bằng 1 phản ứng duy nhất, các chất có thể điều chế đivinyl là: Trùng hợp 5,6 lít C2H4 (đktc), nếu hiệu suất phản ứng đạt 90% thì khối lượng polime thu được là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 224.483
Thành viên mới nhất 2139013432998472
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP