Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Hiđrocacbon không no
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Có 4 chất khí đựng riêng trong các lọ mất nhãn là C2H4, CH4, CO2, SO2. Có thể sử dụng thuốc thử nào để phân biệt các chất khí trên? Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hai hiđrocacbon cùng dãy đồng đẳng thu được 20,16 lít CO2 và 10,8 (g) H2O. Biết các khí ở đktc. Công thức chung của dãy đồng đẳng là công thức nào sau đây? Chia hỗn hợp ankin thành 2 phần bằng nhau. Đem đốt cháy phần thứ nhất thu được 0,896 lít khí CO2 (đktc) và 0,54 (g) H2O. Phần 2 tác dụng với dung dịch brom. Khối lượng brom đã tham gia phản ứng là: Hỗn hợp X gồm anken A và ankađien B có cùng số nguyên tử hiđro trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X thu được 1,0 mol khí cacbonic. Công thức phân tử của A và B lần lượt là: Trộn 0,02 mol C2H2 và 0,03 mol H2 với 1,68 lít O2 (đktc) nạp vào một khí kế có dung tích 4 lít rồi đốt cháy ở nhiệt độ 109,2°C. Áp suất hỗn hợp sau phản ứng là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? Đốt cháy 12 (ml) hỗn hợp khí gồm CH4 Và C2H4 phải dùng hết 34 (ml) O2. Các thể tích khí đều đo ở đktc. Thành phần % theo thể tích khí CH4 và C2H4 lần lượt là:   Một loại polietilen có phân tử khối là 50000. Hệ số trùng hợp của loại polietilen đó xấp xỉ là: Hiđrocacbon X có công thức phân tử C6H6, làm mất màu dung dịch brom. X phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3. Vậy cấu tạo của X phải thỏa mãn điều kiện quan trọng nhất là: Tính thể tích không khí cần để đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít C3H6 (các khí đo ở đktc và oxi chiếm 20% thể tích không khí) là: Tất cả các hợp chất sau là hợp chất hiđrocacbon thơm ngoại trừ:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.469
Thành viên mới nhất neola2001
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn