Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Hiđrocacbon không no
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho các chất có công thức cấu tạo sau: 1. 2. CH3-CH=CH2 3. CH2=CH-CH=CH2 4. CH2=CH-CH2Cl  5. CH=C-CH3 6. (CH2)3 7.  CH3-CH2-CH3 Dãy những chất nào có công thức cấu tạo sau đây không bền?   Đốt cháy hoàn toàn 2,8 (g) chất hữu cơ X mạch hở cần 6,72 lít O2 (đktc), cho CO2, H2O với số mol bằng nhau. X thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây? Hỗn hợp X gồm 0,5 mol C2H4 và 0,7 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X một thời gian với bột niken được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y, số mol H2O thu được là: Cho 7 (g) hỗn hợp gồm 2 anken M và N là đồng đẳng kế tiếp của nhau qua nước brom làm mất màu vừa đủ 32 (g) brom. M, N là công thức phân tử nào sau đây? Hãy chọn câu đúng trong những câu sau đây? Đốt cháy hoàn toàn 24 cm3 hỗn hợp khí metan và etilen cần 54 cm3 khí oxi. Thành phần phần trăm về thể tích các khí trong hỗn hợp là (các thế tích khí đo ở cùng điều kiện): Dẫn hỗn hợp M gồm 2 chất X và Y có công thức phân tử C3H6, C4H8 vào dung dịch brom trong CCl4 thấy dung dịch brom nhạt màu và không có khí thoát ra. X, Y có thể: Sản phẩm của phản ứng cộng giữa 1 mol propin và 2 mol Br2 là: Chia hỗn hợp ankin thành 2 phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một thu được 1,76 (g) CO2 và 0,54 (g) H2O. Phần hai cho tác dụng với dung dịch brom dư, lượng Br2 tham gia phản ứng là: Một chất hữu cơ X, khi đốt cháy cho phương trình sau: xX + 4,5O2  3CO2 + 3H2O. X có công thức phân tử nào sau đây?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.451
Thành viên mới nhất hsanh0902
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn