Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Hiđrocacbon không no
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Anken thích hợp để điều chế 3-etylpentan-3-ol bằng phản ứng hiđrat hóa là: Để tinh chế khí metan có lẫn C2H4, C2H2, SO2. Có thể dùng những thuốc thử nào sau đây? Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm 10 (ml) hiđrocacbon X và 90 (ml) khí oxi trong khí nhiên kế rồi làm lạnh sản phẩm thấy còn lại 75 (ml) khí Y, dẫn khí Y qua dung dịch NaOH thấy còn 35 (ml) khí bị hấp thụ bởi photpho trắng. Công thức phân tử của X là: Đốt cháy hoàn toàn hai hiđrocacbon mạch hở M, N liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 22,4 lít (đktc) CO2 và 12,6 (g) H2O. Công thức phân tử của M và N là: Có 4 bình chứa các khí: CH4, C2H2, C2H4 và CO2. Dùng cách nào trong các cách sau đây có thể nhận biết 4 khí trên (tiến hành theo đúng trình tự)? Một ankan A có 12 nguyên tử hiđro trong phân tử, khi A tác dụng với clo có chiếu sáng chỉ thu được một dẫn xuất monoclo. Tên của A là: Trong phản ứng oxi hóa - khử sau: CnH2n + KMnO4 + H2O  CnH2n(OH)2 + MnO2 + KOH Khi phản ứng đã được cân bằng, tổng hệ số tất cả các chất trong phản ứng là: Khi etilen có lẫn SO2, có thể dùng dung dịch nào sau đây để loại SO2 nhằm thu được etilen tinh khiết? Hãy chọn câu sai trong các câu sau: Khi cho C2H4 lội qua dung dịch KMnO4 loãng, nguội thì sản phẩm hữu cơ được hình thành:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.099
Thành viên mới nhất 581997142173599
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn