hóa học 11
Hiđrocacbon no
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đốt cháy ankan trong khí Cl2 sinh ra muội đen và một chất khí làm giấy quỳ tím ướt hóa đỏ. Vậy sản phẩm phản ứng là: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích V lít hiđroracbon Y cần 8,96 lít khí O2 (đktc). Cho sản phẩm cháy qua nước vôi trong dư thu được 25 gam kết tủa. Y là công thức nào sau đây? Tìm công thức đơn giản nhất của một hiđrocacbon khi đốt cháy tạo 0,108 (g) nước và 0,396 (g) CO2? Đốt cháy 16,4 (g) hỗn hợp 2 hiđrocacbon kế tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 48,4 (g) CO2 và 28,8 (g) H2O. Hai hiđrocacbon có công thức phân tử là:  Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) hỗn hợp 2 hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,52 (g) H2O. Thể tích V lít có giá trị là: Một hiđrocacbon no mạch hở có %C = 83,33% có số đồng phân là: Tên của hợp chất (CH3)3CCH2C2H5 là: Hợp chất X có công thức phân tử là C5H12 (cùng loại với metan) khi cho tác dạng với Cl2 theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol chỉ cho một dẫn xuất. Vậy X là công thức cấu tạo nào sau đây? Đốt cháy m gam hỗn hợp hiđrocacbon thu được 4,4 (g) CO2 và 0,15 mol H2O. Tìm m? Đốt cháy hoàn toàn 10 cm3 một hiđrocacbon X bằng 80 cm3 oxi (lấy dư). Sản phẩm thu được sau khi cho hơi nước ngưng tụ còn 65 cm3 trong đó có 25 cm3 là oxi (các thể tích đo ở cùng điều kiện). X là công thức nào sau đây?

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 74.560
Thành viên mới nhất trangg-kunn