hóa học 11
Hiđrocacbon no
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Khi cho metylxiclopentan tác dụng với clo trong điều kiện chiếu sáng. Số dẫn xuất monoclo thu được là: Đốt cháy hiđrocacbon M thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 1: 2. M có công thức phân tử là: Một hỗn hợp gồm hai chất đồng đẳng ankan kế tiếp có khối lượng 24,8 gam. Thể tích tương ứng là 11,2 lít (ở đktc). Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là: Đốt cháy hoàn toàn 30 cm3 hỗn hợp metan và hiđro cần 45 cm3 oxi. Thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thể tích mỗi khí trong hỗn hợp là: Tỉ khối của hỗn hợp khí C3H8 và C4H10 đối với hiđro là 25,5. Thành phần % thể tích hỗn hợp đó là: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol 2 ankan X, Y thu được 9 (g) H2O. Cho hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng vào dung dịch nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hỗn hợp gồm CH4 và H2 cần 1 mol O2. Phần trăm theo thể tích các khí trong hỗn hợp lần lượt là: Một ankan có tên đọc sai là 2,3,4-trietyl pentan. Tên đọc đúng theo danh pháp IUPAC là: Cho các ankan C2H6; C3H8; C4H10; C5H12; C6H14, C7H16; C8H18. Ankan nào tồn tại một đồng phân tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ phân tử 1 : 1 tạo ra monocloroankan duy nhất? Hợp chất 2,3-đimetyl butan khi phản ứng với Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1 (có askt) sẽ thu được số sản phẩm đồng phân là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 85.866
Thành viên mới nhất nguyen-quynh