hóa học 11
Đại cương về hóa học hữu cơ
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Số đồng phân là axit của chất có công thức phân tử C4H9COOH là: Vitamin C có công thức phân tử là C6H8O6. Công thức đơn giản nhất của vitamin C là: Những hợp chất giống nhau về thành phần và cấu tạo hóa học nhưng phân tử khác nhau một hay nhiều -CH2- được gọi là: Một hiđrocacbon X mạch hở, ở thể khí, khối lượng V lít khí này bằng 2 lần khối lượng V lít N2 ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Hiđrocacbon đó là: Cho hỗn hợp hai chất là etanol (ts = 78,3°C) và axit axetic (t°s = 118°C) người ta sử dụng phương pháp nào sau đây để tách riêng từng chất? Gốc hiđrocacbon nào sau đây là gốc đẩy electron? Trong số các đồng phân có chứa nhóm OH, công thức phân tử C5H12O, số đồng phân có nhóm OH gắn vào cacbon bậc hai là: Chọn câu đúng trong các câu sau: Viết công thức phân tử CH2O2 biểu diễn sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng các công thức sau: Công thức viết thừa electron hóa trị là: Có các chất sau: CH4, CO, HCHO, CaC2, CO2, H2CO3, H3COOH. Chúng đều là những hợp chất hữu cơ. Có bao nhiêu kết luận sai? Theo thuyết cấu tạo hóa học, trong phân tử các chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết hóa học với nhau theo cách nào sau đây? Chất hữu cơ M chứa 7,86% H; 15,73% N về khối lượng. Đốt cháy hoàn toàn 2,225 (g) chất M cho 1,68 lít CO2 (đktc); ngoài ra còn có nước và khí nitơ, biết M có phân tử khối nhỏ hơn 100. M là chất nào sau đây? Có các công thức cấu tạo sau: CH3-CH2-CH2-CH3;  ;  ;  Bốn công thức cấu tạo trên biểu diễn mấy chất? Công thức cấu tạo của 2 chất: CH3-CH2-OH; CH3-O-CH3, đây là hai chất: Câu nào sai trong các câu sau? Đốt cháy hoàn toàn 1,50 (g) của mối chất hữu cơ X, Y, Z đều thu được 0,9 (g) H2O và 2,20 (g) CO2. Điều khẳng định nào sau đây là đúng nhất? Phân tích 1,7 (g) chất hữu cơ M chỉ thu được 5,5 (g) khí CO2 và 1,8 (g) H2O. Công thức đơn giản nhất của M là: Khi bớt đi 1H trong phân tử hiđrocacbon thì nhận được: Đốt cháy hoàn toàn 10 cm3 một hợp chất hữu cơ M ở thể khí phải dùng hết 225 cm3 không khí (chứa 20% thể khí O2) thu được 30 cm3 CO2 và 30 cm3 hơi H2O. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. M có công thức phân tử nào sau đây? Hợp chất hữu cơ nào sau đây không có đồng phân cis-trans?

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.893
Thành viên mới nhất nguyen-diem-hang