hóa học 11
Đại cương về hóa học hữu cơ
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hãy chọn câu đúng trong các câu sau: Phân tích chất hữu cơ X thu được tỉ lệ về khối lượng mC: mH : mO = 4,5 : 0,75 : 4. X có công thức đơn giản nhất là: Điều nào sau đây sai? Có bao nhiêu gốc hiđrocacbon hóa trị I ứng với công thức C4H9? Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng chất hữu cơ X cần 6,4 (g) oxi và tạo thành 3,6 (g) H2O; 8,8 (g) CO2. Công thức đơn giản nhất của X là: Số đồng phân ứng với công thức phân tử C4H8 là: Cho một dãy các nguyên tố hóa học Ne, H, Na, N, O, Cl, C, Ar. Trong phân tử hợp chất hữu cơ thường có nguyên tố nào (trong dãy các nguyên tố dưới đây): Để khẳng định hai chất (A, B) bất kỳ thuộc cùng một dãy đồng đẳng cần phải: Câu nào sai trong các câu sau? Số chất đồng phân ứng với công thức phân tử C3H6Cl2 là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.382
Thành viên mới nhất mjnhquj