hóa học 11
Cacbon - silic
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cacbon monooxit có thể khử sắt (III) oxit ở nhiệt độ cao, sản phẩm là sắt. Phản ứng hóa học đã xảy ra theo phương trình: CO + Fe2O3 CO2 + Fe.  Để có được 1 mol Fe thì số mol CO tham gia phản ứng là: Chất khí cacbon monoxit có trong thành phần loại khí nào sau đây? Muối amoni cacbonat có công thức hóa học là: Tính chất nào sau đây không đúng đối với nhóm cacbon (nhóm IVA)? Từ nguyên tố cacbon đến nguyên tố chì, nhìn chung thì: Chất nào sau đây có thể đổi màu quỳ tím? Hãy cho biết trong các cặp chất sau đây, cặp nào có thể cùng tồn tại trong một dung dịch? Một chất bột màu trắng có những tính chất sau: 1. Bằng phương pháp thử ngọn lửa thấy có màu vàng. 2. Tác dụng với dung dịch axit HCl sinh ra khí CO2. 3. Khi nung nóng tạo ra khí CO2. 4. Chất rắn còn lại trong thí nghiệm (3) tác dụng với dung dịch axit tạo ra khí CO2. Chất bột trắng đó là? Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn cho tính oxi hóa của cacbon? Dãy biến hóa nào sau đây đúng với tính chất của X (X là nguyên tố C hoặc Si) và các hợp chất của X? Cho cân bằng sau: CO2(k) + H2(k)  CO(k) + H2O(k) (ΔH > 0) Biện pháp nào sau đây không làm tăng lượng khí CO ở trạng thái cân bằng?

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 73.561
Thành viên mới nhất tuananhm2