hóa học 11
Cacbon - silic
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cặp công thức hóa học nào sau đây ứng với công thức đơn giản? Khí CO sinh ra thường có lẫn khí CO2. Phương pháp nào có thể thu được khí CO trong phòng thí nghiệm? Biểu thức hằng số cân bằng nào là của phản ứng? 2C (r) + O2 (k) 2CO (k) Các nguyên tố trong dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần? Cho phương trình phản ứng sau: 1. C + CO2 CO 2. C + Fe2O3 Fe + CO 3. C + O2   CO2 4. C + PbO Pb + CO2 Nguyên tố cacbon trong trường hợp trên đóng vai trò: Cho các chất sau: SiO2, Na2SiO3, Si, H2SiO3. Dãy chuyển hóa nào sau đây là đúng quy trình nhất? Câu nào sau đây diễn tả đúng về tính chất hóa học của cacbon? Một chất khí X có tính chất sau: - Nặng hơn không khí. - Không duy trì sự cháy. - Làm đục nước vôi trong. Vậy X có thể là: Một chất Y có tính chất sau: - Không màu, rất độc. - Cháy trong không khí với ngọn lửa xanh và sinh ra chất khí làm đục nước vôi trong. Y có thể là: Cấu hình electron lớp ngoài cùng nào là của nguyên tử cacbon?

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.174
Thành viên mới nhất tienthanhhouse