Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Nitơ - Photpho
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho 1,5 mol FeO vào dung dịch HNO3 loãng có dư. Số mol HNO3 đã phản ứng là Cấu hình electron của nguyên tử nitơ là: Phản ứng hóa học nào sau đây xảy ra trong tháp tiếp xúc của nhà máy sản xuất axit nitric? Thể tích O2 (đo ở đktc) cần để đốt cháy hết 6,8g NH3 tạo thành khí NO và H2O là:  Cho phản ứng sau: aMg + bHNO3 → cMg(NO3)2 + 2NO + N2O + dH2O Hệ số cân bằng của HNO3 trong phương trình hóa học trên là: Số oxi hóa của nitơ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau: Điểm giống nhau giữa N2 và CO2: Theo dãy HNO3  HPO3  HAsO3. Tính axit: Trong dung dịch amoniac là một bazơ yếu là do: Chất khí nào tan nhiều nhất trong nước?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.174
Thành viên mới nhất hoang-nguyen
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn