Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Nitơ - Photpho
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng, hỗn hợp thu được sẽ phản ứng có thể tích bằng 16,41 lít (đktc). Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là: Xét sơ đồ phản ứng: X là?  Trong những nhận xét dưới đây về muối nitrat của kim loại, nhận xét nào là không đúng? Điều chế HNO3 từ 17 tấn NH3. Xem toàn bộ quá trình điều chế có hiệu suất 80% thì lượng dung dịch HNO3 63% thu được là: Khí nào dễ hóa lỏng nhất trong các khí sau: Phương trình hóa học nào biểu diễn cho phản ứng điều chế axit nitric trong công nghiệp? Photpho đỏ và photpho trắng và photpho là 2 dạng thù hình của photpho nên: Trong phản ứng hóa học nào sau đây, nitơ thể hiện tính khử? Cho hỗn hợp gồm FeS và Cu2S phản ứng với dung dịch HNO3 thu được dung dịch A chắc chắn có chứa các ion sau: Chọn câu đúng? Cho phản ứng N2 + 3H2 ⇄ 2NH3          △H = -92KJ Tìm phát biểu không phù hợp với phản ứng này  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 261.502
Thành viên mới nhất rtrtrtrrtrtrtrtrtrtrt
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn