Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Nitơ - Photpho
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nitơ có số oxi hóa cao nhất trong chất nào sau đây? Cho 3 dung dịch muối có cùng nồng độ mol/l: KNO3, NH4Cl, Na3PO4. Thứ tự độ pH tăng dần trong dãy nào là đúng? Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây?   Phản ứng nào xảy ra khi trên bầu trời có chớp sét Phân đạm Urê thường chỉ chứa 46% N. Khối lượng (kg) urê đủ để cung cấp 70 kg N là: Trong bình kín dung dịch không đổi chứa đầy không khí 250C và 2 atm. Bật tia lửa điện để phản ứng xảy ra: N2 + O2 2NO. Áp suất P và khối lượng mol phân tử trung bình của hỗn hợp sau phản ứng ở 250C là M sẽ có giá trị: Dung dịch amoniac trong nước có tính: Cho phản ứng thuận nghịch: N2 + 3H2  2NH3 Tốc độ phản ứng thay đổi thế nào khi tăng thể tích bình phản ứng lên 2 lần (nhiệt độ bình không thay đổi)? Độ dinh dưỡng của phân lân được tính theo là: Phương trình hóa học của phản ứng đốt amoniac trong oxi có tổng số hệ số các chất là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 261.054
Thành viên mới nhất thanhhien14082001
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn