Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Nitơ - Photpho
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hợp chất nào sau đây của nitơ không được tạo ra khi  cho HNO3 tác dụng với kim loại ? Thể tích khí NO (giả sử là sản phẩm duy nhất, ở đktc) sinh ra khi cho 1,92 g bột Cu tác dụng với Axit HNO3 loãng (dư) là (Cho N = 14, Oxi = 16, Cu = 64)   Thành phần chính của phân Urê là: Phân đạm cung cấp cho cây: Khí nào có tính gây cười? Chất nào tạo kết tủa vòng với dung dịch Na3PO4   Phản ứng: Al + HNO3  Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O Có hệ số cân bằng lần lượt là: Đốt 12,8g Cu trong không khí rồi hòa tan chất rắn thu được bằng dung dịch HNO3 0,5M thoát ra 448 (ml) khí NO (đktc). Thể tích tối thiểu dung dịch HNO3 đã dùng là: Chọn thêm một thuốc thử để nhận biết các dung dịch chứa trong lọ riêng đã mất nhãn : HCl, HNO3, H3PO4.   Trong những nhận xét dưới đây nhận xét nào là  đúng?  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.399
Thành viên mới nhất 648725372138220
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn