hóa học 11
Nitơ - Photpho
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tổng số hệ số các chất trong phương trình hóa học của phản ứng dưới đây là: Ca + HNO3 (loãng)  Ca(NO3)2 + NH4NO3 + H2O Khí nào dễ hóa lỏng nhất trong các khí sau: Cho hỗn hợp gồm FeS và Cu2S phản ứng với dung dịch HNO3 thu được dung dịch A chắc chắn có chứa các ion sau: Chọn câu đúng? Đun nóng 66,2 gam Pb(NO3)2 sau phản ứng thu được 55,4 gam chất rắn. Hiệu suất của phản ứng là: Ở điều kiện thường, photpho hoạt động hóa học mạnh hơn nitơ vì: Hợp chất nào của kẽm tan nhiều nhất trong nước? Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp bột Mg và Al vào 350 ml dung dịch HNO3 1,2M thì thấy phản ứng vừa đủ, thấy thoát ra khí NO2 duy nhất và dung dịch thu được là muối nitrat kim loại. Vậy tổng khối lượng nước sinh ra trong các phản ứng trên là:   Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chứa AlCl3 và ZnCl2 thu được kết tủa (A). Nung (A) được chất rắn (B). Cho luồng hiđro đi qua B nung nóng sẽ thu được chất rắn: Axit nitric là chất có tính oxi hóa mạnh tác dụng với chất khử mạnh là kim loại nhôm, sản phẩm sẽ là chất nào sau đây? Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào sau đây:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 85.866
Thành viên mới nhất nguyen-quynh