hóa học 11
Nitơ - Photpho
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nhận định nào sau đây đúng? Cho phản ứng: FeO + HNO3 M + NO + H2O Chất M có thể là: Cho a mol NO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa a mol NaOH, pH của dung dịch là: Dung dịch amoniac trong nước có tính: Cho 3 dung dịch muối có cùng nồng độ mol/l: KNO3, NH4Cl, Na3PO4. Thứ tự độ pH tăng dần trong dãy nào là đúng? Cho NH3 dư tác dụng với axit H2SO4, sản phẩm tạo thành sau phản ứng là: Nung một lượng muối Cu(NO3)2 sau một thời gian dừng lại, thấy khối lượng giảm đi 5,4g. Khí thoát ra hấp thụ hoàn toàn vào 100ml nước thu được dung dịch X (thể tích coi như không đổi). Nồng độ mol/l của dung dịch X là: Có phương trình hóa học: NH3 + H2O   + OH- Theo thuyết Bronstet, các chất tham gia phản ứng có vai trò như thế nào? Xét sơ đồ phản ứng: X là?  Có 4 muối clorua của 4 kim loại Cu; Zn; Fe (II); Al riêng biệt. Nếu thêm vào 4 muối trên dung dịch NaOH dư rồi sau đó thêm tiếp dung dịch NH3 dư, thì sau cùng được bao nhiêu kết tủa?

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.578
Thành viên mới nhất le-minh-vuong