Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Sự điện li
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

một dung dịch X có chứa 0,01 mol Ba2+, 0,01 mol NO3-, a mol OH- và b mol Na+. Để trung hòa ½ dung dịch X  người ta cần dùng 200 ml dung dịch HCl 0,1M. Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch X là: Dãy nào sau đây gồm các chất không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch HCl. Đun nóng hỗn hợp n ancol đơn chức khác nhau với H2SO4 đặc ở 140oC thì số ete thu được tối đa là : Biết hằng số phân li của axit sunfuhiđric là Ka = 9,5 × 10-8. Giá trị này cho biết axit sunfuhiđric là: Dung dịch bão hòa có độ tan là 17,4 gam thì nồng độ % của chất tan là Trong phản ứng sau: NaH + H2O  NaOH + H2 H2O đóng vai trò gì: Phát biểu nào sau đây là sai? Chọn câu phát biểu đúng: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào thuộc loại phản ứng axit – bazơ theo Bronsted ?               Cho CO2 lội từ từ vào dd chứa KOH và Ca(OH)2, có thể xảy ra các phản ứng sau: (1) CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O.                                    (2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (3)  CO2 + K2CO3 + H2O → 2KHCO3.                            (4) CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2 Thứ tự các phản ứng xảy ra là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 261.054
Thành viên mới nhất thanhhien14082001
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn