hóa học 11
Sự điện li
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Các tập hợp ion nào sau đây có thể đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch? Phát biểu nào sau đây là sai? Một hỗn hợp X gồm ZnO và CuO tan vừa đủ trong 100 (ml) dung dịch H2SO4 2M. Nếu dùng dung dịch NaOH dư cho tác dụng với X thì còn lại 8 gam chất rắn. Khối lượng ZnO và CuO trong X lần lượt là: Phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li chỉ có thể xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện sau: Để phân biệt hai dung dịch NaHCO3 và Na2CO3, ta có thể dùng dung dịch chất nào sau đây? Khi nhỏ từ từ dung dịch AlCl3 cho đến dư vào dung dịch NaOH sẽ xảy ra hiện tượng: Trong phản ứng sau: NaH + H2O  NaOH + H2 H2O đóng vai trò gì: Cho CO2 tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ  : nNaOH = 1 : 2 thì dung dịch thu được có pH bằng bao nhiêu? Chọn câu phát biểu đúng: Một mol chất nào sau đây khi hoà tan vào nước sinh ra ion H+ có nồng độ cao nhất?

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.080
Thành viên mới nhất nguyen-thanh-dung