hóa học 11
Sự điện li
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Dung dịch chứa 0,063 (g) HNO3 trong 1 lít có độ pH là: Cho các dung dịch sau: K2CO3; KCl; Na2S; NaHSO4; NH4Cl; CH3COONa. Có bao nhiêu dung dịch có pH > 7:   Dung dịch nào sau đây đổi màu giấy quỳ tím thành đỏ? Độ điện li 3 dung dịch CH3COOH 0,1M; CH3COOH 0,001M và HCl 01M được sắp xếp tăng dần theo dãy sau đây? Lấy mỗi chất 10 gam hòa tan hoàn toàn với nước thành 200ml dung dịch. Hỏi dung dịch chất nào có nồng độ mol lớn nhất? Phản ứng nào sau đây là phản ứng trung hòa: Nếu một dung dịch có pH = 9 thì dung dịch đấy là: Cho 1g NaOH rắn có tác dụng với dung dịch chứa 1g HCl. Dung dịch sau phản ứng có môi trường: Có phản ứng sau: H2S + NH3   + HS-. Theo thuyết Bronstet thì hai bazơ là: Theo thuyết Bronstet thì nước trong phản ứng nào sau đây có vai trò là axit:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.743
Thành viên mới nhất Trangmieu