Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

hóa học 11
Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho 0,92 (g) một hỗn hợp gồm C2H2 và CH3CHO tác dụng vừa đủ với Ag2O/NH3 thu được 5,64 gam hỗn hợp rắn. Phần trăm khối lượng của C2H2 và CH3CHO tương ứng là: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp 2 rượu đơn chức đồng đẳng kế tiếp thu được 22 (g) CO2 và 12,6 (g) H2O. Mặt khác cũng a gam hỗn hợp A tác dụng hết với lượng dư AgNO3/NH3 thu được 21,6 (g) Ag. Tên của 2 rượu là: C4H6O2 có bao nhiêu đồng phân mạch hở thuộc chức axit? Cho 0,1 mol hỗn hợp hai anđehit đơn chức tham gia hết vào phản ứng tráng bạc, thu được 27,0 (g) bạc. Công thức cấu tạo của hai anđehit đó là: Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt: axit axetic, axit acrylic, axit fomic người ta dùng theo thứ tự các thuốc thử sau: Chất nào phân biệt được axit propionic và axit acrylic? Khi oxi hóa hai chất hữu cơ X, Y bằng CuO nung nóng thu được anđehit axetic và axeton. Tên của X và Y lần lượt là: Công thức nào đúng nhất sau đây được dùng chỉ để anđehit no đơn chức? Cho 6 (g) fomanđehit tác dụng với dung dịch AgNO3 dư/NH3. Tính khối lượng Ag tạo thành? Trị số pH của các axit có cùng nồng độ mol sau đây tăng dần theo dãy nào? CH3COOH, HCl, H2SO4.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.228
Thành viên mới nhất 557965414587595
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn