Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

hóa học 11
Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Số hợp chất thơm có CTPT C7H8O tác dụng được với NaOH là: But-3-en-2-ol được biểu diễn là: Cấu tạo nào sau đây không phải là đồng phân của but-3-en-2-ol? Chất nào khi được đun với H2SO4 đặc ở 1700C chỉ tạo ra 1 anken? Khi đun nóng riêng biệt từng chất dưới đây với dung dịch NaOH, chất nào không có phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm -OH? Để hiđrat hóa 14,8 gam rượu thì được 11,2 gam anken. Tìm công thức phân tử của rượu? Trong dãy đồng đẳng của rượu đơn chức no, khi mạch cacbon tăng thì: Cho các chất: C6H5OH (X), CH3-C6H4-OH (Y), C6H5CH2OH (Z). Cặp các chất đồng đẳng của nhau là: Có thể phân biệt hai chất lỏng rượu etylic và benzen bằng chất nào? Khi đốt cháy đồng đẳng của rượu đơn chức thấy tỉ lệ số mol  tăng dần. Rượu trên thuộc dãy đồng đẳng nào? Rượu etylic có lẫn ít nước, có thể dùng chất nào sau đây để làm khan rượu?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.177
Thành viên mới nhất Datnguyen11
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn