Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

hóa học 11
Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Chất  có tên gọi là gì? có tên là: ** Cho 10,6 gam hỗn hợp hai rượu đơn chức no kế tiếp nhau tác dụng hết với Na tạo thành 2,24 lít H2 (đktc). Công thức phân tử rượu có phân tử lượng lớn hơn là? Quy trình nào sau đây là không hợp lý với chất tạo thành là sản phẩm chủ yếu? Khi oxi hóa bằng kali điromat trong môi trường axit, rượu nào sau đây cho sản phẩm là xeton có cùng số cacbon với rượu ban đầu: Bậc của 2-metyl butan-2-ol là: Chất nào tác dụng với CuO ở nhiệt độ cao không tạo ra anđehit? Các hợp chất rượu (CH3)2CHOH, CH3CH2OH, (CH3)3COH có bậc lần lượt là: Có bao nhiêu đồng phân có cùng công thức phân tử C3H6Cl2? Tên IUPAC của hợp chất có công thức CH3CH(CH2−CH3)CH(OH)CH3?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.285
Thành viên mới nhất 112605575210247433308
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP