Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

hóa học 11
Hiđrocacbon không no
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho 8 (g) đất đèn vào nước dư; thu được 2,24 lít khí C2H2 (đktc). Hàm lượng CaC2 có trong đất đèn là: Phản ứng cộng hợp hiđro vào phân tử hợp chất hữu cơ chưa bão hòa được gọi là: Cho phản ứng propin + H2O  A A là chất: Cho 10 lít hỗn hợp khí CH4 và C2H2 tác dụng với 10 lít H2, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16 lít hỗn hợp khí (thể tích các khí đó ở cùng điều kiện). Thể tích của mỗi khí trước phản ứng lần lượt là: Cho 6,72 lít hỗn hợp gồm 2 anken lội qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình tăng 16,8 (g). Công thức phân tử 2 anken là (biết rằng số nguyên tử cacbon trong mỗi anken không quá 5)? Hỗn hợp X gồm 0,1 mol propin và 0,2 mol H2 qua bột niken đốt nóng được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, lượng H2O thu được là: Một hiđrocacbon mạch hở A khi cộng với HCl thu được sản phẩm chính có CTCT: CH3-CHCl-CH(CH3)2. Tên của A là: Đốt cháy hoàn toàn 13,44 lít hỗn hợp gồm CH4, C2H6, C2H4 thu được 24,64 lít CO2, mặt khác dẫn hỗn hợp trên qua dung dịch nước brom, thấy bình brom tăng 8,4 (g). Thể tích đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành phần phần trăm thể tích các hiđrocacbon trong hỗn hợp là: 1 mol hiđrocacbon A cháy hết cho không đến 3 mol CO2. Mặt khác 1 mol A làm mất màu tối đa 1 mol Br2. A là: Cho các chất: (1) CaC2; (2) CH2=CHCl; (3) PVC; (4) axetilen. Sơ đồ hợp lý điều chế polivinylclorua là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.468
Thành viên mới nhất 110101597887993037595
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn