Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

hóa học 11
Hiđrocacbon không no
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho m gam một anken phản ứng tối đa  m gam brom. Anken này là: Dựa vào độ bền của liên kết HX (X: halogen) trong các HX gồm HBr; HF; HCl; HI, HX nào cộng vào liên kết đôi của anken dễ nhất? Cho 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí C2H4 và C2H2 tác dụng với dung dịch brom, lượng brom đã tham gia phản ứng là 11,2 (g). Thành phần phần trăm theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là: Đốt cháy 7,75 lít hỗn hợp khí metan và axetilen cần phải dùng hết 18,6 lít khí oxi, biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần trăm theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon thu được số mol . Hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào? Hỗn hợp A gồm 1 ankan và 1 anken. Đốt cháy hỗn hợp A thì được a mol H2O và b mol CO2. Hỏi tỉ số T =  có giá trị khoảng nào? Khí nào dễ hóa lỏng nhất? Thể tích của m gam O2 gấp 2,25 lần thể tích hơi của m gam hiđrocacbon X ở cùng điều kiện. Điclo hóa X chỉ thu được hai sản phẩm đồng phân. Tên gọi của A là: Cho 1,12 (g) một anken cộng vừa đủ với Br2 thu được 4,32(g) sản phẩm cộng. Công thức phân tử của anken là: Khi điều chế C2H4 từ C2H5OH và H2SO4 đặc ở 170°C thường có lẫn khí SO2. Hỏi có thể dùng chất nào trong các chất sau đây để loại bỏ SO2?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.533
Thành viên mới nhất 1904478876509650
Thành viên VIP mới nhất PhuongHoa2209VIP