Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

hóa học 11
Hiđrocacbon no
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cần lấy bao nhiêu lít khí CH4 và C2H5 để được 8 lít hỗn hợp (C2H6, CH4) có tỉ khối hơi đối với H2 bằng 11,5? Có hai bình đựng khí khác nhau là CH4 và CO2. Để phân biệt các chất ta có thể dùng: Dẫn hỗn hợp khí A gồm propan và xiclopropan đi vào dung dịch brom sẽ quan sát được hiện tượng nào sau đây? Công thức phân tử nào sau đây biểu diễn được nhiều chất? Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy một thể tích hơi xăng gồm 1 mol C6H14 và 1,5 mol C5H12 là kJ. Biết lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy 1 mol ankan giá trị của Q là: CnH2n+2 được tính theo công thức: Q = 221,5 + 662,5n kJ. Crackinh 560 lít C4H10 (đktc) xảy ra các phản ứng: Ta thu được hỗn hợp khí X có thể tích 1010 lít (đktc). Thể tích C4H10 chưa bị crackinh là: X, Y, Z là ba ankan kế tiếp nhau có tổng khối lượng phân tử là 174 đvC. Tên của chúng lần lượt là: Đốt cháy hỗn hợp hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp ta thu được 11,7 (g) H2O và 17,6 (g) CO2. Vậy công thức phân tử của hai hiđrocacbon là: Khi đốt cháy hoàn toàn một thể tích hiđrocacbon X thu được thể tích khí CO2 bằng thể tích hiđrocacbon X khi đem đốt (trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Hiđrocacbon đó là: Một hỗn hợp gồm 2 ankan M, N là đồng đẳng kế tiếp có khối lượng 12,4 (g), thể tích tương ứng của hỗn hợp là 5,6 lít (đktc). M và N là công thức nào sau đây?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.029
Thành viên mới nhất 646360255712861
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn