Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

hóa học 11
Hiđrocacbon no
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hợp chất 2,3-đimetyl butan khi phản ứng với clo theo tỉ lệ mol 1 : 1 có chiếu sáng sẽ thu được số sản phẩm đồng phân là: Thể tích CO2 thu được khi đốt cháy 44,8 lít hỗn hợp khí gồm CO và CH4 (các khí đo ở đktc) là: Z là hỗn hợp khí gồm 2 hiđrocacbon. Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí Z thu được 1,5 lít CO2 và 1,5 lít hơi H2O (biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là công thức nào sau đây? Propan C3H8 cháy trong oxi tạo cacbon đioxit và hơi nước theo phương trình sau: 5O2(khí) + C3H8(khí)  3CO2(khí) + 4H2O(khí) Hãy chọn câu đúng trong các phương án dưới đây? Chất nào sau đây không phải là chất khí ở điều kiện thường? Tìm câu sai trong các mệnh đề sau: Đốt cháy hoàn toàn m (g) hỗn hợp 5 hiđrocacbon thu được 33 (g) CO2 và 27 (g) H2O. Giá trị của m là: Crăckinh hoàn toàn một ankan X thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 bằng 14,5. X có công thức phân tử là: Công thức của một hiđrocacbon M mạch hở có dạng (CxH2x+1)n. Giá trị của n là: Một mẫu thử, tách từ dầu thô bằng sự chưng cất phân đoạn được hợp chất với cấu tạo phân tử như sau: Tên IUPAC đúng của chất trên là gì?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.660
Thành viên mới nhất 104094652912619936802
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn