Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

hóa học 11
Đại cương về hóa học hữu cơ
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí C3H8 và C4H10 đối với hiđro là 25,5. Thành phần % thể tích của hỗn hợp đó là: Số đồng phân ứng với công thức phân tử C4H10O là: Cho 3,5 (g) một hiđrocacbon đốt cháy hoàn toàn trong oxi tạo thành 10,68 (g) cacbonđioxit và 5,25 (g) hơi nước. Khối lượng oxi cần để đốt cháy là: Đốt V1 cm3 hiđrocacbon X ở thể khí cần V3 cm3 O2 và sinh ra V2 cm3 CO2, cho số nguyên tử C = . Tất cả các khí đo ở cùng điều kiện. Biết V2; V3 = 1,5V2. X có công thức phân tử là: Khi oxi hóa hoàn toàn 1,32 (g) chất X thu được 3,96 (g) CO2 và 0,72 (g) nước. Thành phần phần trăm theo khối lượng của C, H, O lần lượt là: Công thức phân tử chất X có dạng CxH8O2. x có giá trị nào sau đây? Hãy chọn câu đúng: Thành phần phân tử của hai chất kế tiếp nhau trong cùng một dãy đồng đẳng khác nhau một nguyên tử cacbon và: Cho các chất sau: (1) cis-CH3CH=CHCH2CH2CH3 (2) cis-CH3CH2CH=CHCH2CH3 (3) CH3CH2CH2CH2CH2Cl (4) CH3CH2CHClCH2CH3 (5) trans-CH3CH=CHCH2CH2-CH3 (6) CH3CH(CH3)CH2CH2CH3 Những chất đồng phân lập thể của nhau là: Định nghĩa "chất đồng phân" nào dưới đây là không đúng?

Thành viên đã làm bài (5)
huonghuong95 GhostRider baitap19811 tran-dat-tin ppp333
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 246.741
Thành viên mới nhất phan-yen-vi
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn