Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

hóa học 11
Đại cương về hóa học hữu cơ
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Liên kết đôi giữa hai nguyên tử cacbon là do các liên kết nào sau đây tạo nên? Số đồng phân ứng với công thức phân tử C5H12 là: Dãy những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất: 1. 2. CH3-CH2- CH2-CH3 3. 4. 5. 6.  7. 8. 9. Khi hóa hơi 0,74 (g) chất A thu được thể tích bằng thể tích 0,28 (g) nitơ (đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). A có khối lượng mol phân tử bằng: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ X thu được hỗn hợp gồm CO2, H2O và Cl2. Thành phần hỗn hợp này theo số mol là 50% CO2; 25% H2O và 25% Cl2.Công thức đơn giản nhất của chất hữu cơ X là: Chất hữu cơ X (C, H, O) khi đốt cháy hoàn toàn cho CO2 và H2O có số mol bằng nhau. Số mol O2 cần dùng gấp 4 lần số mol X đem đốt, biết X chỉ chứa 1 nguyên tử oxi. X có công thức phân tử là: Khi lên men glucozơ thu được khí CO2 và một dung dịch A chứa một phần glucozơ chưa bị phân hủy và rượu etylic (t°s = 78,3°C). Phương pháp tốt nhất để tách rượu từ dung dịch A là: Một hợp chất hữu cơ X chứa 3 nguyên tố C, H và O có tỉ lệ mO : mH = 8 : 3. Đốt cháy hoàn toàn X cho  : = 1 : 1. Nếu trộn X ở thể hơi với hiđro theo tỉ lệ VX :  = 1 : 3 rồi đốt thì cho  : = 1 : 2. Công thức phân tử của X là: Hóa học hữu cơ nghiên cứu: Hai chất đồng phân khác nhau về:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 246.754
Thành viên mới nhất qtlt28
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn