Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

hóa học 11
Cacbon - silic
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một trong những quá trình nào sau đây không sinh ra khí cacbonic? Một nhà máy nhiệt điện đã đốt 474 tấn than cho một ngày đêm (24 giờ). Biết hàm lượng cacbon trong than là 90%. Có bao nhiêu tấn CO2 đã thải vào không khí trong mỗi ngày đêm? Cấu hình electron nào là của nguyên tử cacbon ở trạng thái kích thích? Theo thuyết Bronstet, khi ion  thể hiện tính bazơ thì sẽ trở thành chất nào sau đây? Phản ứng nào sau đây dùng để giải thích hiện tượng xâm thực đá vôi và hiện tượng tạo thành thạch nhũ trong các hang động tự nhiên? Thành phần hóa học của một loại thủy tinh dùng làm cửa kính, chai lọ được biểu diễn bằng công thức hóa học nào sau đây? Theo thuyết Bronstet, phân tử hoặc ion nào chỉ thể hiện tính axit? Phương trình nhiệt phân xảy ra trong quá trình sản xuất vôi sống (CaO): CaCO3  CaO + CO2 (ΔH = 178 kJ) Biện pháp nào sau đây để tăng hiệu suất sản xuất vôi? Chất nào là oxit trung tính (oxit không tạo muối)? Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn cho tính khử của cacbon?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 234.832
Thành viên mới nhất 2081658768759257
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP