Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

hóa học 11
Nitơ - Photpho
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trộn lẫn dung dịch muối (NH4)2SO4 với dụng dịch Ca(NO2)2 rồi đun nóng thì thu được chất khí X (sau khi đã loại bỏ hơi nước). X là: Phản ứng hóa học nào sau đây được dùng điều chế amoniac trong công nghiệp? Xét phản ứng: N2 + 3H2  2NH3 + Q Để thu được nhiều NH3 nên chọn điều kiện nào? Hòa tan hoàn toàn 16,2 gam một kim loại hóa trị chưa rõ bằng dung dịch HNO3 được 5,6 lít (đktc) hỗn hợp A nặng 7,2 gam gồm NO và N2. Kim loại đã cho là: Cho Mg tác dụng với HNO3 đặc, sau phản ứng không có khí bay ra. Vậy sản phẩm tạo thành sau phản ứng là: Muối photphat nào sau đây tan nhiều nhất trong nước? Nhiệt phân muối kali nitrat ta thu được: Chất nào sau đây tan trong nước tạo thành dung dịch có tính bazơ? Cho phản ứng sau: N2 + 3H2  2NH3 Khi thêm vào hỗn hợp một lượng khí heli thì cân bằng dịch chuyển theo chiều nào: Phân đạm NH4NO3 hay (NH4)2SO4 làm cho đất:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.175
Thành viên mới nhất Hieupiko2k
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn