Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

hóa học 11
Nitơ - Photpho
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong phản ứng: Cu + 4HNO3  Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2↑ Số oxi hóa của nitơ trước và sau phản ứng: Cho hấp thụ hết 2,24 lít NO2 (đktc) vào 0,5 lít dung dịch NaOH 0,2M. Thêm tiếp vài giọt quỳ tím vào thì dung dịch sẽ có màu gì? Tiến hành 2 thí nghiệm sau: TN1: Cho 6,4g Cu tác dụng với 120 ml dung dịch HNO3 1M được V1 lít khí NO. TN2 : Cho 6,4g Cu tác dụng với 120 ml dung dịch gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M được V2 lít khí NO (các khí đo cùng t0, P). Chọn câu trả lời đúng? Trong phản ứng hóa học: Cu + HNO3  Cu(NO3)2 + NO2 + H2O, các chất tham gia phản ứng có vai trò là: Hòa tan hoàn toàn 17,4 (g) FeCO3 vào dung dịch HNO3 loãng thoát ra V lít khí (đo ở 0°C và 2 atm). Giá trị của V là: Hãy chỉ ra mệnh đề không đúng trong các câu sau: Dung dịch axit 0,1M nào sau đây dẫn điện tốt nhất? Ở nhiệt độ thường, nitơ phản ứng được với: Nếu nhiệt độ trong hệ thống cân bằng (chứa H2, N2 và NH3) được tăng lên thì phát hiện thấy hằng số cân bằng sự hình thành NH3 bị giảm. Điều này có thể kết luận rằng sự tổng hợp amoniac từ các nguyên tố của nó là: Phương trình hóa học của kim loại Zn tác dụng với dung dịch HNO3 loãng: 4Zn + 10HNO3  4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O Trong phản ứng này, số mol HNO3 bị khử và số mol HNO3 tạo muối là bao nhiêu?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 261.054
Thành viên mới nhất thanhhien14082001
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn