Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

hóa học 11
Sự điện li
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong các oxit sau: CuO; Al2O3; SO2. Hãy cho biết chất nào chỉ phản ứng được với dung dịch bazơ và chất nào phản ứng được với cả dung dịch axit lẫn dung dịch bazơ? Chọn kết quả đúng theo thứ tự trên: Theo thuyết Bronstet, ion nào sau đây là lưỡng tính? Dung dịch KOH 0,001M thì pH có giá trị là bao nhiêu? Dung dịch nước của chất A làm quỳ tím ngả màu xanh, còn dung dịch nước của muối B không làm đổi màu quỳ tím. Trộn lẫn dung dịch của hai chất lại thì xuất hiện kết tủa. A và B có thể là: Muối nào sau đây sẽ cho một dung dịch có tính axit khi hòa tan vào nước?  Ion OH- có thể phản ứng với tập hợp các ion nào sau đây: Dung dịch nào sau đây có pH = 7? Một dung dịch có nồng độ ion OH- bằng 1 × 10-5 mol/l thì dung dịch này là: Hai dung dịch axit clohiđric và dung dịch natri hiđroxit có cùng nồng độ mol, chúng có: Điều gì xảy ra khi cho dung dịch axit tác dụng với dung dịch bazơ?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 261.054
Thành viên mới nhất thanhhien14082001
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn