Bài tập hóa học ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.

I. Khái niệm, phân loại 1. Khái niệm Khi thay thế nguyên tử hidro của phân tử hidrocabon bằng nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen của hidrocabon * Có thể thu được dẫn xuất halogen bằng nhiều cách khác nhau. - Thế nguyên tử hidro của hidrocabon bằng nguyên tử halogen.       CH4 +Cl2  →  CH3Cl - Cộng hidro halogenua hoặc halogen vào hidrocabon không no.   CH2≡CH2 + Br2   →  CH2Br-CH2Br - Thế nhóm -OH trong phân tử ancol bằng halogen C2H5OH +HBr  →   C2H5Br +H2O 2. Phân loại  - Các dẫn xuất halogen được phân loại dựa vào bản chất của halogen, số lượng nguyên tử halogen và đặc điểm cấu tạo của hidrocabon. - Một số loại dẫn xuất halogen thường gặp:  + Dẫn xuất halogen của hidrocabon no, mạch hở. VD: CH3Cl (metyl clorua)      CH2Cl- CH2Cl (1,2- dicloetan)  +Dẫn xuất halogen của hidrocabon không no , mạch hở VD:CH2=CHCl  + Dẫn xuất của hidrocabon thơm VD: C6H5Br( Phenyl bromua)  - Bậc của dẫn xuất halogen bằng bậc của nguyên tử C liên kết với nguyên tử halogen   + Bậc 1: CH3-CH2Cl + Bậc 2:  CH3-CHCl-CH3 + Bậc 3 : (CH3)3C-Br II. Tính chất vật lí III. Tính chất hóa học 1. Phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm-OH Phương trình tổng quát: R_X +NaOH → R-OH +NaX C2H5OH+KOH → C2H5OH +NaBr  2. Phản ứng tách hidrohalogennua CH2-CH2 +KOH →CH2=CH2 +KBr +H2O  |      | H     X IV. Ứng dụng 1. Làm nguyên liệu tổng hợp hữu cơ - Vinylclorua tổng hợp nhựa PVC - Isopren tổng hợp cao su Isopren - CF2=CF2 tổng hợp tefon - Tổng hợp ancol, phenol... 2. Làm dung môi : Clorofom; 1,2- Dicloetan... 3. Các lĩnh vực khác: Thuốc trừ sâu, diệt côn trùng, thuốc gây mê...  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.099
Thành viên mới nhất 581997142173599
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn