hóa học 10
Liên kết hóa học
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Số oxi hóa của Cr trong CrO5 là: Nguyên tố nào sau đây không thể có số oxi hóa dương? Số liên kết phối trí trong phân tử HClO4 là: Liên kết δ là liên kết: Có bao nhiêu số nguyên tử O có số oxi hóa là -1 của H2S2O6? Trong tinh thể nước đá, ở các nút của mạng tinh thế là: Liên kết cho - nhận là: Cho các hợp chất hoặc ion sau: NH3 (1), CO (2), OCl- (3), NO2+ (4), HCN (5), MgO (6), Al2O3 (7), Cu(OH)2 (8). Các phân tử, ion có liên kết cộng hoá trị là: Hợp chất mà nguyên tố clo có số oxi hoá +3 là: Số oxi hóa của S trong H2S2O8 (axit peoxiđisunfuric) là: Điện hóa trị của các nguyên tố O, S trong các hợp chất với các nguyên tố nhóm IA đều là: Điện hóa trị của natri trong NaCl là: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng? Số oxi hóa của nguyên tố nitơ trong các hợp chất : NH4Cl, HNO3, NO, NO2, N2, N2O lần lượt là: Kim cương có mạng tinh thể là: Phát biểu nào sau đây đúng? Phân tử nào dưới đây có liên kết cộng hóa trị không phân cực? Công thức cấu tạo đúng của CO2 là: Tính chất nào sau đây là tính chất của hợp chất ion? Phát biểu nào sau đây đúng?

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.654
Thành viên mới nhất nguyen-phan-tuong-vy