hóa học 10
Liên kết hóa học
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Độ âm điện là đại lượng đặc trưng cho: Hai nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết cộng hoá trị khi: Số oxi hóa của Cl trong Ca(OCl)2 là: Cặp chất nào sau đây mỗi chất trong cặp chứa cả 3 loại liên kết (ion, cộng hoá trị, cho nhận): Cho hai nguyên tố: X (Z = 20), Y (Z = 17). Công thức hợp chất tạo thành tử X, Y và liên kết trong phân tử lần lượt là: Hợp chất M tạo bởi hai nguyên tố X, Y, trong đó X, Y có số oxi hoá cao nhất trong các oxit là +nO, +mO và có số oxi hoá âm trong các hợp chất với hiđro là -nH, -mH và thỏa mãn các điều kiện: |nO| = |nH| và |mO| = 3|mH|. Biết rằng X có số oxi hoá cao nhất trong M, công thức phân tử của M là công thức nào sau đây: Hãy chọn phát biểu sai về liên kết hóa học? N có độ âm điện lớn hơn P. Nhưng ở nhiệt độ thường P hoạt động hóa học mạnh hơn. Điều giải thích nào sau đây đúng? Liên kết cộng hóa trị không cực được hình thành: Số oxi hóa của S trong H2SO3 là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.080
Thành viên mới nhất nguyen-thanh-dung