hóa học 10
Liên kết hóa học
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

M thuộc nhóm IIA, X thuộc nhóm VIA, trong oxit cao nhất M chiếm 71,43% khối lượng, còn X chiếm 40% khối lượng. Liên kết giữa M và X trong hợp chất thuộc loại liên kết nào sau đây: Phân tử nào sau đây có liên kết π (pi)? Cho các hợp chất sau: K2SO4 (1), CaOCl2 (2), Mg(NO3)2 (3), Fe(HCO3)2 (4). Trong các hợp chất trên, hợp chất nào có liên kết ion, cộng hoá trị, cho nhận:   Mạng tinh thể iot thuộc loại: lon NH4+ có cấu trúc hình học dạng: Có bao nhiêu nguyên tử S có số oxi hóa bằng 0 trong phân tử axit politiomic (H2S2O6)n Mạng tinh thể ion có đặc tính nào dưới đây? Cho các phân tử giả định sau: PF5; PCl5; NF5;  AsF5; SF6; BrF7; IF5; ClF3; OF6; I7F. Hỏi có bao nhiêu phân tử có thế tồn tại? Một hợp chất X được cấu tạo từ 3 ion đều có cấu hình electron giống Ne (Z=10). Hãy chọn hợp chất đúng. Các nguyên tố X và Y phản ứng để tạo hợp chất Z theo phương trình hoá học sau: 4X + 3Y → 2Z Giả thiết X và Y vừa đủ, như vậy:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.428
Thành viên mới nhất Trankhanhhoa929292