Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Liên kết hóa học
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Các nguyên tử liên kết với nhau tạo thành phân tử để: Khi tạo thành liên kết ion, nguyên tử nhường electron hóa trị để trở thành : Nếu nguyên tử X có 3 electron hóa trị và nguyên tử Y có 6 electron hóa trị, công thức cần có của hợp chất ion đơn giản nhất gồm X và Y là: Biết H(Z=1), S(Z=16). Liên kết được hình thành trong phân tử H2Slà: Dãy hợp chất nào thuộc loại hợp chất ion (liên kết ion): Cho các phân tử và ion sau NH4+ (1), NH3 (2), BF3 (3), SO2 (4), C2H2 (5), NF3 (6). Trạng thái lai hoá của các nguyên tử trung tâm trong các phân tử và ion trên lai hoá sp3 là:   Hợp chất nào dưới đây có chứa đồng thời cả liên kết cộng hóa trị và liên kết ion? Cho các phân tử sau: C2H2 (1), BF3 (2), BeCl2 (3), C2H4 (4), CH4 (5), Cl2 (6), H2 (7), H2O (8), NH3 (9), HCl (10). Trong các phân tử trên sự hình thành liên kết trong các phân tử nhờ sự lai hoá sp3 các AO hoá trị là:   Cho các phân tử : H2, CO2, HCl, Cl2. Có bao nhiêu phân tử có cực ? Số oxi hoá của clo trong hợp chất KClO3 là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.842
Thành viên mới nhất kimluyen8
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn