Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nguyên tố X có Z = 24. Vậy X có vị trí trong bảng tuần hoàn: Electron được t ìm ra vào năm 1897 bởi nhà bác học người Anh Tom xơn  (J.J. Thomson). Đặc điểm nào dưới đây không phải của electron? Nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm IIA. Số electron lớp ngoài cùng của X là: Cho 4,4 g hỗn hợp 2 kim loại kiềm thổ (nhóm IIA)  liên tiếp nhau tác dụng  với dd HCl dư cho 3,36 lít khí H2(đktc). Hai kim loại là: Cation R+ có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp 3p6. Vậy R thuộc: Nguyên tố có Z = 19 thuộc chu kì: Chu kì là dãy các nguyên tố: A, B là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 nhóm A và thuộc 2 chu kì liên tiếp trong BTH. Tổng số proton trong hạt nhân 2 nguyên tử là 30. A, B là nguyên tố nào sau đây? Trong các hiđroxit dưới đây hiđroxit nào có tính axit mạnh nhất ?   Phát biểu nào sau đây là chưa chính xác? Trong chu kì: Nhiệt phân hoàn toàn 18,4 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của các kim loại thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn thì thu được 9,6 gam chất rắn.  Công thức 2 muối là: Những kết luận nào sau đây đúng? Những kim loại hoạt động hoá học mạnh có: Nhận định nào sau đây không đúng? Các nguyên tố xếp ở nhóm VI A có số electron ngoài cùng là: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào phát biểu đúng ? Trong một nhóm A theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì: Nhóm là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng Hai nguyên tố M, X thuộc cùng một chu kì, đều thuộc nhóm A. Tổng số proton của M và X bằng 28. M, X tạo được hợp chất với hiđro trong đó số nguyên tử hiđro bằng nhau và nguyên tử khối của M nhỏ hơn của X. Công thức phân tử của MX là: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là (n-1)dans1 (1≤a≤10). Vị trí của X là: Hai nguyên tử A, B có hiệu điện tích hạt nhân là 16. Phân tử X gồm 5 nguyên tử của 2 nguyên tố A và B có 72 proton. Công thức phân tử của X là:   Vị trí của nguyên tố X(Z = 30) trong bảng tuần hoàn là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.030
Thành viên mới nhất 2077496932575193
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn