hóa học 10
Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nguyên tố X có hoá trị cao nhất với oxi gấp 3 lần hoá trị trong hợp chất khí với hiđro. Gọi A là công thức hợp chất oxit cao nhất, B là công thức hợp chất khí với hiđro của X. Tỉ khối hơi của A với B là 2,353. Nguyên tố X là: Anion Y- có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p6. Trong bảng tuần hoàn Y thuộc: Hai nguyên tố M, X thuộc cùng một chu kì, đều thuộc nhóm A. Tổng số proton của M và X bằng 28. M, X tạo được hợp chất với hiđro trong đó số nguyên tử hiđro bằng nhau và nguyên tử khối của M nhỏ hơn của X. Công thức phân tử của MX là: Ion M2+ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3d9. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là: Tính chất hoá học của nguyên tố trong cùng một nhóm A giống nhau vì: Cation M3+ có 21 electron, cấu hình electron của nguyên tố M là: Hai nguyên tố X và Y cùng một chu kì và ở hai phân nhóm chính kế tiếp nhau có tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử là 25. X và Y thuộc chu kì và nhóm nào sau đây trong bảng tuần hoàn? Những kết luận nào sau đây đúng? Những kim loại hoạt động hoá học mạnh có: Trong số các nguyên tố Ga, In, Si và Ge thì nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất là: Cho các nguyên tố X (1), Y (2), Z (3) có cấu hình electron lớp ngoài cùng lần lượt là 3s23p1, 3s23p4, 2s22p2. Vị trí của các nguyên tố X, Y, Z trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây:  

Thành viên đã làm bài (7)
nkokpe nguyetnga itvdn95 duongminh92 kig2k hoangthuan baitap19811

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.721
Thành viên mới nhất giangthao1896