Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho 6,9g một kim loại X thuộc nhóm IA tác dụng với nước, toàn bộ khí thu được cho tác dụng với CuO đun nóng. Sau phản ứng thu được 9,6g đồng kim loại. X là kim loại nào sau đây: Nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron gấp 3 lần số electron ở lớp vỏ. Nguyên tố X có đặc điểm: A. Hạt nhân chứa Z và N theo tỉ lệ 1 : 1. B. Số khối là số chẵn. C. Thuộc nhóm B trong bảng tuần hoàn. D. A và B đều đúng. X là nguyên tố phi kim có hóa trị cao nhất với oxi bằng hóa trị với hiđro. Số nguyên tố thỏa mãn điều kiện trên là: Những điều khẳng định sau đây, điều nào sai: A. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. B. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều số hiệu nguyên tử giảm dần. C. Nguyên tử của các nguyên tố cùng chu kì có số lớp electron bằng nhau. D. Chu kì bao giờ cũng bắt đầu là một kim loại kiềm, cuối cùng là halogen. Để oxi hoá hoàn toàn một kim loại M thành oxit phải dùng một lượng oxi bằng 40% lượng kim loại đã dùng. Hãy chọn một trong những câu trả lời sau: Trong số các nguyên tố Ga, In, Si và Ge thì nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất là: các nguyên tố thuộc nhóm A có đặc điểm là: Nguyên tố nào dưới đây có tính chất hoá học tương tự canxi? Một nguyên tố Y thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hoàn . Hợp chất X của Y với hiđro có 94,12%Y về khối lượng . Công thức của X là :   Cho các nguyên tố X (1), Y (2), Z (3) có cấu hình electron lớp ngoài cùng lần lượt là 3s23p1, 3s23p4, 2s22p2. Vị trí của các nguyên tố X, Y, Z trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây:  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 236.132
Thành viên mới nhất 1829255767375462
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP